Program wyborczy

Program Wyborczy Grażyny Klag

Szanowni mieszkańcy Kątów Wrocławskich w moim odczuciu nie należy tracić wiary w możliwość zmian na lepsze nawet w obecnych warunkach. Dołączmy do myślących pozytywnie i spróbujmy wpłynąć swoją postawą na przyspieszenie tempa rozwoju naszego miasta i gminy. Winni to jesteśmy naszym dzieciom i wnukom.

W swojej działalności jako radna, jeżeli mnie Państwo wybierzecie, a poprzez wybór obdarzycie mnie poparciem i zaufaniem chciałabym się zająć następującą problematyką:

  1. Uczestnictwem w tworzeniu projektu budżetu Miasta i Gminy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Kątów Wrocławskich, a następnie konsekwentnej jego realizacji (jako księgowa posiadam niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, a jako mieszkanka od 1949 roku znam potrzeby społeczne naszej gminy).
  2. Interesuje mnie również w sposób szczególny los emerytów, rencistów, osób starszych i chorych. W poprawie ich warunków życia chciałabym wspomóc szczególnie organizacje zrzeszające te osoby, między innymi bardzo aktywnie działającą organizację prowadzoną dla emerytów i rencistów (przypominam, że przewodniczy jej z pozytywnym skutkiem kobieta).
  3. Chcę uczestniczyć również w pracach samorządu dotyczących ochrony zdrowia, szeroko pojętej kultury i sportu. Konkretnie jak doprowadzić do wychowania pokolenia dzieci i młodzieży w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej właśnie przez kulturę i masowy sport poczynając od przedszkola do sportu wyczynowego z udziałem służb medycznych w zakresie nadzoru i kontroli zdrowotnej. Przykro jest mieć świadomość, że gminny sport nie ma prawie żadnego oparcia bazowego w młodzieży miejscowej. Istotnym argumentem jest również fakt, że młody człowiek spełniający przez kulturę i sport swoje ambicje i oczekiwania rzadko popada w patologię i konflikty z prawem.

W swoim programie nie przedstawiam projektów nierealnych jak również wymagających konkretnej wysokiej specjalizacji. Projektów typu „ fatamorgana” i obiecanek macie Państwo pod dostatkiem. Powszechnie wiadomym jest każdemu, że pojedynczy człowiek nawet radny w samorządzie ma ograniczone możliwości. Konieczny jest zespół ludzi, który obierze właściwe kierunki rozwoju i sposoby ich realizacji.